Template:FoP-China/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
SemiPD-icon.svg

China

Умножувањето на ова ликовно, архитектонско или применето уметничко дело подлежи на Законот за авторското право на Народна Република Кина (中华人民共和国著作权法), кој дозволува репродукција на дела во јавен простор доколку се наведе авторот на оригиналот.
„第二十二条: 在下列情况下使用作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利:...(十)对设置或者陈列在室外公共场所的艺术作品进行临摹、绘画、摄影、录像;“
„Член 22: Во следниве случаи едно дело може да се користи без дозвола од, и без паричен надомест за праводржецот, под услов да биде споменато името на авторот и насловот на делото, и под услов да не се прекршуваат другите права што ги ужива праводржецот согласно овој Закон: .... (10) умножување, цртање, фотографирање и снимање на уметничко дело кое се наоѓа во надворешен јавен простор;“
(Одредба бр. 58 [2001] на претседателот; 27 октомври 2001)

English  македонски  français  한국어  日本語  简体中文  繁體中文  +/−

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{FoP-China}} instead.