Commons:Օրվա պատկերը

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Picture of the day and the translation is 50% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Picture of the day and have to be approved by a translation administrator.
Outdated translations are marked like this.

Shortcut : COM:POTD

POTD logo
Օրվա պատկերը
26 Սեպտեմբեր 2022
Nelly Diener cropped.jpg
Nelly Diener, the first air stewardess in Europe, standing in front of the Curtiss AT-32C Condor, in which she would lose her life on 27 July 1934.
+/− [hy], +/− [en]

Տվյալ բաժնում ներկայացված են այն պատկերները, որոնք կցուցադրվեն նախագծի Գլխավոր Էջում որպես «Օրվա պատկեր»: Դուք կարող եք թարգմանել այդ պատկերների նկարագրումները այլ լեզուների վրա:

2007 թվականի հուլիսի 1-ից բոլոր «օրվա պատկերները» պետք է ընտրվեն ընտրյալ պատկերների շարքից, որոնք էլ նախապես ընտրվում է շատ մասնակիցների համաձայնությամբ այստեղ: Այն պատկերների ցանկը, որոնք կարող են օգտաոգրծվել որպես «օրվա պատկեր» գտնվում է այստեղ (դրանք ընտրյալ պատկերներ են, որոնք չէին օգտագործվում որպես «օրվա պատկերներ»):

Ընթացիկ Օրվա պատկերը կարող է ընդգրկվել էջի մեջ հետևյալ վիքի-կոդի օգնությամբ
{{Potd|width=300|float=right|lang=en}}

Հղումը ընթացիկ օրվա պատկերին կարող է ձևավորվել հետևյալ վիքի-կոդի օգնությամբ
[[:File:{{Potd/{{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY2}}}}]]

Պատկերի նկարագրումը մատչելի է հետևյալ վիքի-կոդի օգնությամբ
{{Potd/{{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY2}} (hy)}}

Write a description

You can write a description for a Picture of the day by using this function. Replace YYYY with the wanted year, MM with month, DD with day, and xx with your language code. Further information is given on the page that opens after you click on the button.


Ընթացիկ ամիս

1


Փոխել պատկերը
English : Panoramic view of Deadvlei with dead camel thorns (Vachellia erioloba), Namib-Naukluft Park, Namibia.

2


Փոխել պատկերը
English : Sunrise in the Börnste hamlet, Kirchspiel, Dülmen, North Rhine-Westphalia, Germany

3


Փոխել պատկերը
English : Snowy-bellied hummingbird (Amazilia edward niveoventer), Mount Totumas cloud forest, Panama. Today is National Hummingbird Day.

4


Փոխել պատկերը
English : Isdera Autobahnkurier 116i at Classic-Gala Schwetzingen 2021

5


Փոխել պատկերը
English : Grunwaldzki Bridge, Wrocław, Poland, built in 1907.

6


Փոխել պատկերը

7


Փոխել պատկերը
English : Shtandart (frigate, 1999) moored in the town of Sète, during the event "Escale à Sète 2016".

8


Փոխել պատկերը
English : A male northern cardinal (Cardinalis cardinalis) perched in Central Park in New York City, New York, USA. In the United States, it is the official "state bird" of seven states.

9


Փոխել պատկերը
English : Painting of King Yeongjo (1694~1776). Copied version of original portrait drawn in 1744, copied in 1900 by Chae Yong-Shin (1850~1941) and Cho Seok-jin (1853~1920).

10


Փոխել պատկերը

11


Փոխել պատկերը
English : Flowering heather with Pinus sylvestris.

12


Փոխել պատկերը
English : Portrait of NASA Astronaut Jessica Meir in an Extravehicular Mobility Unit (spacesuit).

13


Փոխել պատկերը
English : Headlands of Point Reyes, California, near Chimney Rock. Today marks the 60th anniversary of the establishment of Point Reyes National Seashore.

14


Փոխել պատկերը
English : A shot taken from a plane over Iceland's south-western part of the mountain range caused by the Mid-Atlantic Ridge (Reykjanes Ridge).

15


Փոխել պատկերը
English : Aerial panoramic view of the Victoria Falls of the Zambezi River, border between Zambia and Zimbabwe. The Victoria Falls is the largest sheet of falling water in the world based on its combined width of 1,708 metres (5,604 ft) and height of 108 metres (354 ft). This picture is the result of stitching 5 frames taken from a helicopter.

16


Փոխել պատկերը
English : African Lily (Agapanthus) in Hausdülmen, Dülmen, North Rhine-Westphalia, Germany

17


Փոխել պատկերը
English : 1912 cartoon from Puck magazine on the sinking of the Titanic. The Titanic was ordered by the White Star Line company on this day in 1908.

18


Փոխել պատկերը
English : A McDonald's Big Mac hamburger, as bought in the United States.

19


Փոխել պատկերը
English : Photo from making of a film Melchior the Apothecary. Märten Metsaviir as the titular character Melchior Wakenstede.

20


Փոխել պատկերը
English : Baroque altar of the Holy Cross Church in Suhl (Thuringia, Germany)

21


Փոխել պատկերը
English : Hortus Haren. ‘In The Wind’. Artwork by Jeroen Boersma.

22


Փոխել պատկերը
English : Nettle tree butterfly (Libythea celtis) on mint in Bulgaria. Today is Independence Day in Bulgaria.

23


Փոխել պատկերը
English : Mount Ararat and the Yerevan skyline. The Opera house is visible in the center.

24


Փոխել պատկերը
English : May/June/July 1924 cover of the Weird Tales pulp magazine.

25


Փոխել պատկերը
English : A cedar waxwing (Bombycilla cedrorum) perched in a tree in Green-Wood Cemetery in Brooklyn, New York City, USA. The genus name, Bombycilla, means "silk-tail", a reference to their silky plumage.

26


Փոխել պատկերը
English : Nelly Diener, the first air stewardess in Europe, standing in front of the Curtiss AT-32C Condor, in which she would lose her life on 27 July 1934.

27


Փոխել պատկերը
English : Adenium obesum (common name: desert rose) seed with double pappus. The seed is 1 cm (0.39 in) long, the overall length is 8 cm (3.1 in). The seeds form in large pods or fruit on the plant. When mature, the pod splits open and the seeds are propagated by wind. This specimen was grown in Chennai, India.

28


Փոխել պատկերը
English : A rainbow over Balmoral castle in Scotland. Queen Victoria laid the foundation stone for the construction of the present-day castle on this day in 1853.

29


Փոխել պատկերը
English : A novice of Buddhist Thiên Mụ Pagoda, Huế, Vietnam.

30


Փոխել պատկերը

Request an additional languageDemande d’ajout d’une langue

Հաջորդ ամիսը

Previous month

See also